مهر ژلاتینی

ساخت انواع مهر ژلاتین . مهر لیزری و مهر برجسته طبق سفارش در رنگ طرح و ابعاد مختلف

مهر ژلاتین ساده

مهر اتومات

مهر لیزری

مهر برجسته

لاک و مهر

مهر پلمپ

استامبر

جوهر

پد یدکی دستگاه اتومات

ویژه : پزشکی . اسم و فامیل . شرکتی . مهندسین . وکلا . دفترخانه . ارادرات . سازمانها . بیمارستانها . نهاد های دولتی و خصوصی .آموزش و پرورش . مدارس .  فروشگاهی و …..