پایه پرچم خودرو

پایه پرچم خودرو
تولید و پخش در دو مدل روی کاپوت ماشین و روی شیشه
بمناسبت استقبال . اعیاد . مذهبی . مبلمان شهری و ….